Dane rejestrowe:
Nazwa: GSU Broker Sp. z o.o.
Adres: 44-100 Gliwice ul. Jana Pawła II 2
tel: 32 401 99 90, fax 32 401 99 91
e-mail: gsubroker@gsu.pl


NIP: 651-00-12-040, Regon: 271949613
Zezwolenie KNUiFE 1389/05, Rejestr 00001264/U
KRS: 0000136454 Sąd Rejonowy Gliwice,
X Wydział Gospodarczy
Kapitał: 50.000 zł opłacony w całości
Nr rachunku bankowego:
43 1050 1676 1000 0004 0065 6641